Γνωριμία με τη μέθοδο Pilates

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μαθήματος ο ενδιαφερόμενος έχει μία πρώτη εισαγωγική γνωριμία με τις ασκήσεις και τη θεωρία του pilates, ενημερώνεται για τους κανόνες λειτουργίας του studio και παράλληλα, εκθέτει τυχόν ανάγκες που θέλει να καλύψει μέσω της μεθόδου. Εφόσον ολοκληρωθεί το μάθημα γνωριμίας, ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να επιλέξει το πακέτο μαθημάτων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

 

Μαθήματα Pilates

 


Πακέτα μαθημάτων

1. Πακέτα 8 ομαδικών μαθημάτων
α) Αν ο ασκούμενος κάνει μάθημα 2 φορές την εβδομάδα, θα πρέπει να ολοκληρώσει το πακέτο μέσα σε 37 ημέρες.
β) Αν ο ασκούμενος κάνει μάθημα 1 φορά την εβδομάδα, θα πρέπει να ολοκληρώσει το πακέτο μέσα σε 60 ημέρες.
Σε κάθε περίπτωση και μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, χάνουν την ισχύ τους και για κανέναν λόγο δεν μπορούν να διαρκέσουν παραπάνω.

2. Πακέτα 10 ομαδικών μαθημάτων
α) Αν ο ασκούμενος κάνει μάθημα 3 φορές την εβδομάδα πρέπει να τα ολοκληρώσει σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς τους
β) Αν ο ασκούμενος κάνει μάθημα 2 φορές την εβδομάδα πρέπει να τα ολοκληρώσει σε διάστημα 45 ημερών από την ημερομηνία αγοράς τους
Σε κάθε περίπτωση και μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, χάνουν την ισχύ τους και για κανέναν λόγο δεν μπορούν να διαρκέσουν παραπάνω.

Πολιτική Ακύρωσης

Η ακύρωση μαθήματος θα πρέπει να γίνει 24 ώρες πριν την διεξαγωγή του. Όταν μεσολαβεί Κυριακή η ενημέρωση πρέπει να γίνει μέχρι και τις 15:00 του Σαββάτου. Στις αργίες μέχρι και τις 15:00 της τελευταίας εργάσιμης. Σε αντίθετη περίπτωση, το μάθημα χρεώνεται.

Ελάχιστοι συμμετέχοντες

Τα ομαδικά μαθήματα δεν πραγματοποιούνται όταν υπάρχει μόνος ένας ασκούμενος.